Sales Academy

Học viên nói gì khi tham gia huấn luyện tại S.A

Admin        

Giới thiệu forum chuyên gia S.A

Admin        

Bạn là doanh nghiệp, các thế hệ bạn trẻ chọn bán hàng là định hướng phát triển nghề nghiệp.

Bạn muốn tìm mơi để chia sẻ, trao đổi, tìm hiểu về những kiến thức, trải nghiệm bán hàng được đào tạo trog môi trường làm việc quốc tế cũng như các câu chuyện nghề.

Vậy bạn đã biết đ...

Đọc tiếp...

100 members đã tham gia sự kiện S.A

Admin        

Founder của S.A

Admin        

Nguyễn Hữu Tuấn Anh có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, marketing, huấn luyện đào tạo, đầu tư tại Việt Nam và USA.

Đọc tiếp...

Sự kiện Seminar - Hà Nội

Admin        

Lần đầu tiên những điều khó hiểu nhất liên quan đến những từ ngữ LỚN như Chiến Lược Bán Hàng, Tăng Trưởng Doanh Số, TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG được Sales Academy (S.A) chia sẻ một cách thực tiễn, dễ hiểu, dễ áp dụng bởi Người Lãnh Đạo Bán Hàng bậc Thầy với hơn 30 năm thực tiễn lãnh đạo bán hàng thành công cho các tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam.

Đọc tiếp...