Sales Academy

Khóa học "Đột phá tương lai cùng Digital Marketing Executive"

Admin        

Sáng ngày 7/3/2018 tại Trung tâm tin học đại học Khoa Học Tự Nhiên đã tổ chức cuộc họp về việc mở các khóa học về DME giữa S.A và trung tâm.

Đọc tiếp...

Sứ mệnh của Sales Academy

Admin        
SA là ai ?
  • Điểm mạnh: Người sáng lập có kinh nghiệm quản lý sales ở các tập đoàn Fortune 500; kiến thức tiêu chuẩn quốc tế; kinh nghiệm thực tiễn tại thị trường Việt Nam, hiểu thị trường Việt Nam (think global, act local); 

  • Niềm đam mê của Nhà sáng lập: chia sẻ kinh n...

Đọc tiếp...

Sự kiện Seminar

Admin        

Lần đầu tiên những điều khó hiểu nhất liên quan đến những từ ngữ LỚN như Chiến Lược Bán Hàng, Tăng Trưởng Doanh Số, TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG được Sales Academy (S.A) chia sẻ một cách thực tiễn, dễ hiểu, dễ áp dụng bởi Người Lãnh Đạo Bán Hàng bậc Thầy với hơn 30 năm thực tiễn lãnh đạo bán hàng thành công cho các tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam.

Đọc tiếp...

Khóa học Mentorship

Admin        

Khóa học GT1

Admin